Dyreassistert terapi

– Når hunden blir tryggheten og terapeuten!

Hund kan være nyttig på flere områder, blant annet i skole, helse og omsorg. Det er de siste årene gjort mye forskning på dette området, og endelig begynner man også i Skandinavia og innse verdien av dyr som i terapeutisk øyemed.

Den internasjonale betegnelsen for å arbeide med hunder innenfor omsorg er Animal Assisted Interventions (AAI). Dyreassisterte intervensjoner (DAI) på norsk, er et paraplybegrep som omfatter dyreassisterte aktiviteter (DAA), dyreassistert terapi (DAT) og dyreassistert pedagogikk (DAP).

I Skandinavia er det et fåtalls utdanningsinstitusjoner, hvor en av de største er Svenska Terapihundskolan og Norske Terapihundskolen.
Hunder og hundeførere som fullfører disse programmene blir sertifiserte som terapihundsekvipasje, og hundene får status som sosiale tjenesterhunder.

Susanne Rueness Espeseth har med sine to hunder, Karma og Aiva, gjennomført denne utdannelsen og jobber i dag med begge som terapihunder i skolen.

Ekvipasjene som godkjennes er grundig testet og godt trent til å takle stressende og uforutsette situasjoner. Hundene skal blant annet håndtere plutselige raserianfall, at noen kommer brått på, tar i dem, eller at det skjer mye rundt dem. De skal i tillegg til å takle dette, roe ned personene rundt dem.
Under utdannelsen trenes hundeførerens evne til å tolke hundens signaler og håndtere hunden i enhver situasjon, for å kunne opprettholde sikkerheten for både hund og pasient.

Som et team arbeider fører og hund sammen for å finne en indre motivasjon og glede hos personene/personene de jobber med. Dette kan gjelde lesing, lærevansker, umotiverte elever, og pasienter med redusert styrke, balanse, muskler eller hukommelse.

Første time går alltid til å kartlegge elev/pasient/person. Dere blir kjent, og sammen eller i etterkant av timen setter Susanne sammen et program med konkrete delmål og mål. Alt som blir gjort blir loggført, og hver time blir godt evaluert opp mot eventuelt neste time sammen.
En kontinuerlig evaluering gjøre hele tiden underveis, og ofte skjer det endringer som tilpasses personens behov.

Hvordan foregår den dyreassisterte terapien?

Arbeid ved skoler: Susanne og hundene kommer til skolen for et kortere eller lengre tidsrom etter avtale.
Hun er udannet adjunkt, og jobber som lærer i Kristiansand i tillegg til hundetrener hos Hundelykke Atferdssenter. I tillegg til å være en terapi ekvipasje kan Susanne tilpasse pedagogiske opplegg for de som måtte trenge eller ønske dette.
Det kan gjelde enkeltelever, grupper eller klassetrinn (for eksempel ved atferdsutfordringer, klassemiljø, lesevansker eller liknende).

Noen eksempler på hva en terapihund kan bidra til:

Være med på å øke konsentrasjonsevne, øke selvtillit, redusere angst og uro, forbedre taleevne og ordforråd, ønske om å være en del av noe (en gruppe, andre mennesker). Det kan redusere sosial angst, gi en følelse av at noen trenger deg, og øke empati og forståelse for å ta vare på noen.
Det kan også hjelpe til med det fysiske, og være med å redusere depresjon samt gi en viktig følelse av aksept.

Hjemmebesøk: Susanne og hundene kommer hjem til deg. Blir det over 30 min kjøring blir det kjøregodtgjørelse i tillegg.

Privattime: Du/dere kommer møter på vårt kontor ved Hundelykke Atferdssenter. Der har vi også tilgang på innendørs treningshall.
Du får logg fra hver time, og treningsplan for hva dere kan jobbe med hjemme.

Ta kontakt, så finner vi ut hva som passer best for deg!

  • 1x time 1.100,-  5x timer 5.300,-  10x timer 10.600,-
  • Praktisk trening, noe skriftlig materiell der dette er del av opplegget
  • Er avtalen gjort med Susanne, kan timene bookes og betales direkte via betalingslinken på siden
  • For forespørsel om timebestilling, mail susanne@hundelykke.no

Timen må avbestilles minimum 24 timer før, lengre kursopplegg minst 2 uker i forkant, eller betales i sin helhet!