Påmelding og betalingsvilkår:

 

De fleste av våre kurs, seminarer, foredrag og varer har betaling med kort på nett.

Vår betalingsløsning både på Hundelykke AS (heretter kalt HL AS) og på nett er via Zettle AB eller Stripe. Dette er en trygge og sikre leverandører av betalingstjenester.

 

Praktiske kurs, seminar og foredrag hos Hundelykke AS:

 

*Betaling via vår nettside www.hundelykke.no med Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner iZettle AB. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
*Alle påmeldinger på våre kurs og tjenester er økonomisk bindende, en eventuell anmodning om unntak til dette må skje skriftlig og minst 30 dager før kursstart. I visse tilfeller vil da inntil 50% av kursavgiften kunne refunderes.
*Avmelding senere enn 14 dager før kursstart vil ikke bli refundert, da vi trenger å kunne fylle plassene i god tid før kursstart.
*Treningsgruppetimer er ikke refunderbare, men du står fritt til å gi bort/selge eventuelle timer du måtte ha igjen.

 

Privattimer og atferdskonsultasjoner:

 

*Betaling med kort etter endt time, vi har betalingsterminal fra iZettle AB.
Faktura kan etter avtale sendes på e-post via Tripletex AS. Dersom betalingen ikke er mottatt innen betalingsfrist, vil purregebyr påløpe. Tripletex AS fortsetter saken dersom den går til inkasso.

 

 

Informasjon om kursene og våre Hundelykkelige regler:

 

*Vi trener hund med hjelp av moderne, oppdaterte metoder, og det betyr positiv trening hvor vi tar hensyn til hundens egenart og personlighet i treningen.
Det er ikke lov til å benytte noen for straff, trusler eller ubehag for hunden hos oss. Bruk av spruteflaske, strupehalsbånd eller utstyr som påfører hunden ubehag, er ikke tillatt på våre kurs eller treninger. Vi bruker sele på alle våre kurs og aktiviteter, da dette er best for hunden.  HL AS følger Mattilsynets anbefalinger og Dyrevelferdsloven §6, §14 og §26.

*Fører av hund har ansvar for hunden til enhver tid, og for de skader som måtte oppstå på deg eller din hund eller som din hund påfører andre. Vi anbefaler alle å ha forsikring som dekker skade og veterinærutgifter. Fører av hund er også ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller utstyr i treningshallen.
*Du må være 16 år for å melde deg på som fører av hund, ungdom yngre enn dette må komme i følge med voksne og alle under 18 år må ha foresattes samtykke ved påmelding og betaling.

*Hunder som deltar på kurs, seminar eller fellestrening må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefaling, og ellers være friske og smittefri. Ved mistanke om nesemidd, lus, kennelhose eller andre smittsomme sykdommer må kursholder og veterinær kontaktes før kurs.
*Ved løpetid skal tispetruse benyttes når vi trener inne i hallen, det er viktig å informere kursholder om løpetid og hvor i perioden tispen din er så kursholder kan tilpasse i forhold til de andre kursdeltakerne.

*Kursdeltakere eller observatører kan ikke ta øvelser, skriftlig materiell eller videoer/bilder tatt på våre kurs, teorikvelder, seminar, konsultasjoner eller foredrag og bruke dette på egne kurs eller fremvisninger i egen regi uten samtykke fra HL AS.

*Våre kursholdere vil noen ganger ha behov for å filme eller fotografere hundene som del av egen læring eller til bruk i undervisning eller på våre nettsider, kursdeltakerne vil bli spurt om dette er greit og muntlig samtykke er i disse tilfellene bindende. Dersom du angrer vil vi imøtese ditt ønske om å fjerne et eventuelt bilde eller video.

*Knøttekurs og Pubertetskurs er familiekurs hvor alle i familien er velkommen til å være med. Ung&Voksen Passeringskurs krever mer en til en trening, men ønsker en partner eller et større barn å være med er det så klart helt greit.
Seminar, foredrag og treningsgruppe er fortrinnsvis for hund og fører.

 

Avlysning av kurs:

 

*Ved særskilte omstendigheter som er utenfor HL AS sin kontroll, dette kan være brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter,  epidemier eller pandemier, smittsom sykdom hos hund, eller følge av slike omstendigheter, vil force majeur klausul tre i kraft der vi på grunnlag av dette blir tvunget til å avlyse eller holde stengt.
I disse tilfellene vil det ikke bli refundert kursavgifter eller tilbakebetalt eventuelle konsultasjoner som er forhåndsbetalt på nett.
*Ved færre enn 4 påmeldte til ordinære kurs kan HL AS velge å avlyse.
Påmeldte vil da enten få pengene refundert eller mulighet til å delta på et senere kurs.

 

Medlemsportalen vår, webinar og online kurs:

 

*Vår medlemsportal www.hundelykkelig.no består av et online fellesskap med andre Hundelykkelige, samt online kurs, webinar og andre nettbaserte aktiviteter.
*Som medlem får du tilgang til fellesskapet og forumene, eventuelle kurs du ønsker å ta må kjøpes i tillegg. I visse tilfeller vil disse være rabatterte for medlemmer, dette vil annonseres i de gitte tilfellene.
*Det vil regelmessig legges ut videoblogger og annet materiell for medlemmer, dette er inkludert i den månedlige medlemsavgiften.

 

Angrefrist for medlemstjenester:

*Våre medlemstjenester selges til bedriftsmarkedet, og det gis derfor ikke angrerett på disse produktene. Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 7 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 7 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 7 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.
*Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.
*Betaling på medlemskap eller online kurs og webinar skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
*Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss eller delta i medlemsportalen vår.

 

Opphavsrett og betingelser for bruk av portalen og våre nettsiders innhold:

*Opphavsrett © tilfaller HL AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på HL AS sine nettsider og portaler.
*Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. HL AS produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
*Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av HA. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

*Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
*HL AS tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 

Konfidensialitet og personvern på kurs og i vårt nettfellesskap:

*Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for HA.
*Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller SMT-teamet holdes strengt konfidensielt.
*Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. HL AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

 

Ansvarsbegrensing:

*Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne og engasjement, for å nevne noen.
*Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Oppsigelse og tvisteløsning:

*Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
*Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at SMT kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
*I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.
*Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.
*Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Epost: tonje@hundelykke.no

Adresse: Bergemoveien 9, 4886 Grimstad

Org nr: 926 586 505

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.