Påmelding og betalingsvilkår

 

De fleste av våre kurs, seminarer, foredrag og varer har betaling med kort på nett.

Vår betalingsløsning både på Hundelykke Atferdssenter og på nett er via iZettle AB.
Dette er en trygg og sikker leverandør av betalingstjenester.

 

Praktiske kurs, seminar og foredrag hos Hundelykke Atferdssenter:

 

*Alle påmeldinger på våre kurs og tjenester er økonomisk bindende, en eventuell anmodning om unntak til dette må skje skriftlig og minst 30 dager før kursstart.
I visse tilfeller vil da inntil 50% av kursavgiften kunne refunderes.
*Avmelding senere enn 14 dager før kursstart vil ikke bli refundert, men det kan være mulig å følge et tilsvarende kurs senere for innbetalt sum.
*Kursavgiften er kun refunderbar ved fremvisning av legeattest for eier eller veterinærattest for hunden før kursstart.
*Treningsgruppetimer er ikke refunderbare, men du står fritt til å gi bort/selge eventuelle timer du måtte ha igjen.
*Privattimer er har også bindende påmelding, og er du forhindret i å stille til avtalt tid, må timen ombookes minimum 3 dager i forkant.
*Er du forhindret i å delta på en eller flere kurskvelder ila et kurs du er påmeldt, har ikke Hundelykke ansvar for, eller mulighet til, å tilgodese disse tapte kveldene. I visse tilfeller vil det gjøres unntak fra denne regelen, hvis f eks Hundelykke Atferdssenter holder stengt grunnet smittefare eller annet uforutsett skulle inntreffe. Kompensasjon for tapt kurskveld i form av mulighet til å ta denne kvelden på et senere kurs, vil her avtales direkte med kundene det gjelder.

 

Privattimer og atferdskonsultasjoner:

 

*Faktura sendes på e-post via Conta Systemer AS. Dersom betalingen ikke er mottatt innen betalingsfrist, vil purregebyr påløpe. Conta Systemer AS fortsetter saken dersom den går til inkasso.

 

Praktisk om kursene og våre Hundelykkelige regler:

 

*Vi trener hund med hjelp av moderne, oppdaterte metoder, og det betyr positiv trening hvor vi tar hensyn til hundens egenart og personlighet i treningen.
Det er ikke lov til å benytte noen for straff, trusler eller ubehag for hunden hos oss. Bruk av spruteflaske, strupehalsbånd eller utstyr som påfører hunden ubehag, er ikke tillatt på våre kurs eller treninger. Vi bruker sele på alle våre kurs og aktiviteter, da dette er best for hunden.  Hundelykke Atferdssenter følger Mattilsynets anbefalinger og Dyrevelferdsloven §6, §14 og §26.

*Fører av hund har ansvar for hunden til enhver tid, og for de skader som måtte oppstå på deg eller din hund eller som din hund påfører andre. Vi anbefaler alle å ha forsikring som dekker skade og veterinærutgifter. Fører av hund er også ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller utstyr i treningshallen.
*Du må være 16 år for å melde deg på som fører av hund, ungdom yngre enn dette må komme i følge med voksne og alle under 18 år må ha foresattes samtykke ved påmelding og betaling.

*Hunder som deltar på kurs, seminar eller fellestrening må være vaksinert i henhold til veterinærs anbefaling, og ellers være friske og smittefri. Ved mistanke om nesemidd, lus, kennelhoste eller andre smittsomme sykdommer må kursholder og veterinær kontaktes før kurs.
*Ved løpetid skal tispetruse benyttes når vi trener inne i hallen, det er viktig å informere kursholder om løpetid og hvor i perioden tispen din er så kursholder kan tilpasse i forhold til de andre kursdeltakerne.

*Kursdeltakere eller observatører kan ikke ta øvelser, skriftlig materiell eller videoer/bilder tatt på våre kurs, teorikvelder, seminar, konsultasjoner eller foredrag og bruke dette på egne kurs eller fremvisninger i egen regi uten samtykke fra Hundelykke Atferdssenter.

*Våre kursholdere vil noen ganger ha behov for å filme eller fotografere hundene som del av egen læring eller til bruk i undervisning eller på våre nettsider, kursdeltakerne vil bli spurt om dette er greit og muntlig samtykke er i disse tilfellene bindende. Dersom du angrer vil vi imøtese ditt ønske om å fjerne et eventuelt bilde eller video.

*Knøttekurs og Pubertetskurs er familiekurs hvor alle i familien er velkommen til å være med. Ung&Voksen krever mer en til en trening, men ønsker en partner eller et større barn å være med er det så klart helt greit.
Seminar, foredrag og treningsgruppe er fortrinnsvis for hund og fører.
*Ved færre enn 4 påmeldte til ordinære kurs kan Hundelykke Atferdssenter velge å avlyse.
Påmeldte vil da enten få pengene refundert eller mulighet til å delta på et senere kurs.