Hundelykkes personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen er formulert med utgangspunkt i Datatilsynets veileder, og gir deg informasjon om hvordan Hundelykke Atferdssenter og Dyrelykke Hennig (som organisasjon bak nettstedene www.hundelykke.no og www.dyrelykke.com ) samler inn, behandler og bruker de personopplysningene du gir oss.

 

Hvem er ansvarlig for håndteringen av informasjonen?

 

Tonje Hennig er eier og daglig leder er hovedansvarlig for håndteringen av dine opplysninger, og sørger kontinuerlig for å oppdatere sine ansatte om de rutiner som foreligger for behanding av personopplysninger som Hundelykke Atferdssenter og Dyrelykke Hennig skal håndtere.

 

Vi samler inn data via kurspåmeldinger, nyhetsbrev, mailer du sender oss eller via kontaktskjema på nettsiden eller Facebook inc.

 

Hva trenger vi informasjonen til?

 

Ved all kontakt du har til oss vil det være nødvendig for oss med et minimum av informasjon for å kunne hjelpe deg. Det vi oftest trenger informasjon om er f eks navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefon nummer, finansiell informasjon eller IP-adresse. I alle tilfeller er det informasjon som er nødvendig for oss å ha for at du skal kunne melde deg på kurs, seminar, foredrag, nyhetsbrev eller annen aktivitet hos oss.

*Kurspåmelding via kontaktskjema eller e-post – Vi trenger kun de aller nødvendigste opplysninger for å kunne kontakte deg i løpet av kurset, sende informasjon eller teori eller annen relevant informasjon om det kurset du er påmeldt eller går.

 

*Påmelding til Nyhetsbrev – Det vil kun bli sendt ut informasjon du selv har bedt om å innmeldingen, og dette er det vi bruker din informasjon til. Din e-post adresse vil ikke deles med andre og blir slettet når du sier opp abonnementet.

*Påmelding Online kurs og webinar – På disse kursene foregår det meste på nett, vi trenger da dine opplysninger for å lage bruker til deg så du får tilgang til de moduler og videoer du har bestilt og betalt for.

 

Hvordan og hvor lenge vil din informasjon lagres hos oss?

 

Vi vil holde på regnskapsbilag og betalingsinformasjon i 5 år slik loven krever, men personlig informasjon blir slettet rutinemessig inneværende år. Har du registrert deg på våre Nyhetsbrev, har vi dine opplysninger så lenge du ikke selv gir oss beskjed om at du ønsker å slettes fra mailinglisten, eller sletter deg selv via avmeldingsknappen.

Alle dine opplysninger arkiveres i vår lukkede database, de eneste som har tilgang er våre samarbeidspartnere som tar seg av det som har med regnskap og betalinger å gjøre.

Samtykke og sikkerhet

 

Ditt samtykke er frivillig. Hvis du skulle angre har du alltid mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake. Det er frivillig å gi oss dine opplysninger, men vi har påmelding på nettsiden både for kurs hos Hundelykke Atferdssenter og for online kurs hos Dyrelykke.com, og dermed er vi avhengig av din betalingsinformasjon for å kunne få registrert påmeldingen din. Online kursene har ofte moduler som du trenger pålogging og brukernavn for å benytte, så her er vi også nødt til å ha den informasjonen som etterspørres i påmeldingsskjemaet for å gi deg tilgangen du har bestilt og betalt for.

Våre medarbeidere følger våre interne prosedyrer for håndtering av persondata, dette for å kunne beskytte dine personopplysninger på best mulig måte.

Vi forsøker til enhver tid å sikre beskyttelse mot virus, men en risiko vil det alltid være og Hundelykke Atferdssenter/Dyrelykke Hennig kan ikke gi garanti for at det ikke kan oppstå noe uforutsett, som virus eller driftsforstyrrelser eller annet, og tap av data eller informasjon som følge av slike hendelser kan vi ikke stå ansvarlige for.
Vi anbefaler å beskytte deg ved å installere antivirus software på din pc eller mac, og oppdatere denne fortløpende for å hindre problemer.

 

Hvilke personopplysninger bruker vi?

 

Kun de opplysningen du har gitt oss via e-post påmelding, Nyhetsbrev eller påmelding via kontaktskjema. Dette er:
*Navn og adresse
*Telefonnummer

*Betalingadresse
*E-postadresse
*Betalingsinformasjon
*Informasjon om hundens navn, rase og alder
*Eventuell mer utfyllende informasjon om hunden der dette er nødvendig

Du kan når som helst kontakte oss for å få en oversikt over de opplysningene vi har om deg til enhver tid, mail til tonje@hundelykke.no for kopi av dine opplysninger.

 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

 

Vi samarbeider med to eksterne selskaper pr i dag; iZettle AB for betalingsløsning og Facebook inc. Kredittinformasjon lagres ikke på vår server, alle kjøp går via iZettle AB sitt betalingssystem som er sikkert og garanterer databeskyttelse. Våre øvrige betalingsprosedyrer er utsendelse av mailfaktura, og her benytter vi Conta Systemer AS.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende personvernregler eller dine opplysninger hos oss, vennligst kontakt Tonje CK Hennig på e-post tonje@hundelykke.no